* Thông tin nhanh về nghề nghiệp phân tích dữ liệu

Các nhà phân tích dữ liệu (Data Scientist) là các chuyên gia về Big Data, Toán ứng dụng, lập trình máy tính với Machine Learning và Deep Learning làm việc trong ngành thương mại, y tế, sản xuất, tài chính.., Họ ứng dụng các mô hình, thuật toán (modeling methods), các đồ thị để quản lí, khai phá, phân tích, dự báo, và đưa ra các quyết định quan trọng cho mục tiêu cần xem xét dựa trên các dữ liệu đã thu thập được, từ đó đánh giá được các công việc đã thực hiện, đồng thời đưa ra các chiến lược, định hướng phát triển cho tương lai.

Tăng trưởng việc làm : Mức tăng trưởng công việc dự kiến cho các nhà phân tích nghiên cứu thị trường (thuật ngữ khác của các nhà phân tích dữ liệu) trong giai đoạn 2014-2024 là 19%, dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ. Đó là một lượng đáng kể các vị trí mới được tạo ra.

  • Mức lương : Các nhà phân tích dữ liệu được trả lương cao ngay cả khi họ không tiếp tục với khoa học dữ liệu hoặc kỹ thuật! Các nhà phân tích dữ liệu kiếm được bao nhiêu? Theo Payscale, các nhà phân tích dữ liệu sẽ nhận được mức lương hàng năm từ $60.000 – $180.000 (trung bình 131.389 đô la Mỹ theo số liệu năm 2019 theo indeed.com). 
  • Data Scientist ranked #4 in Indeed’s Best Jobs in the U.S. Average Base Salary, 2019.
  • Lợi thế cạnh tranh : Đây là ngành với cung thì thấp mà cầu thì lại cao. Ngành rất HOT hiện nay, Bạn có thể làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào như Healthcare, Finance, Business, Banking, Marketing, Government, Fast Food, Retail IT, Industry, etc. Chính nhờ nền tảng về Data Analytics với Machine Learning và Deep Learning của bạn là một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, mang đến cho bạn nguồn thu nhập cao, làm việc trong môi trường tương tác toàn cầu và là tiền đề vững chắc để làm tốt trong các công việc ứng dụng AI trong tương lai.
  • Data Analyst ranked #38 in Glassdoor’s 50 Best Jobs in America, 2018