Đào tạo

Chương trình Phân Tích Dữ Liệu – Big DATA

* Thông tin nhanh về nghề nghiệp phân tích dữ liệu Các nhà phân tích dữ liệu (Data Scientist) là các chuyên gia về Big Data, Toán ứng dụng, lập trình máy tính với Machine Learning và Deep Learning làm việc trong ngành thương mại, y tế, sản xuất, tài chính.., Họ ứng dụng các mô hình, thuật toán (modeling methods), các đồ thị để quản lí, khai phá, phân tích, dự báo, và đưa ra các quyết định quan…

0
Chi tiết..

Thông tin nghề nghiệp Phân Tích Dữ Liệu

* Thông tin nhanh về nghề nghiệp phân tích dữ liệu Các nhà phân tích dữ liệu (Data Scientist) là các chuyên gia về Big Data, Toán ứng dụng, lập trình máy tính với Machine Learning và Deep Learning làm việc trong ngành thương mại, y tế, sản xuất, tài chính.., Họ ứng dụng các mô hình, thuật toán (modeling methods), các đồ thị để quản lí, khai phá, phân tích, dự báo, và đưa ra các quyết định quan…

0
Chi tiết..
Về BIGAMTD

Cung cấp các giải pháp tích hợp, đào tạo là lĩnh vực hoạt động của BIGAMTD … chúng tôi triển khai các giải pháp phân tích kinh doanh như: Big Data, Data Analytics, … Hãy nhớ đến chúng tôi, BIGAMTD, một tập thể chuyên gia tận tâm và nhiều kinh nghiệm.

Liên hệ
  Thông tin
  • Học Viện ứng dụng Toán, Công Nghệ và Phân Tích Dữ Liệu
  • 65/7 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
   Ho Chi Minh
  • [email protected]
  • (+84) 94 7697234