MINH D. VO

MINH D. VO, PH.D AT UNIVERSITY OF OKLAHOMA, DEC. 2016, OKLAHOMA, USA.

Dr. Minh D. Vo is now Data Scientist in Industrial Company at Ann Arbor, Michigan, USA.

 1. Case Western Reserve University, Nov. 2018 – Dec, 2019.
  Mathematical Modeling (Post-Doctoral Scholar), Cleveland, Ohio, USA.
 2. University of Houston Apr. 2017 to May 2018
  Algorithm/Statistical Developer (Post-Doctoral Fellow), Houston, Texas, USA.
 3. Data Analyst – Chemical Modeler (Graduate Research Assistant), Aug. 2011 to Feb. 2017, University of Oklahoma,  Norman, Oklahoma, USA.

More than 9 years of experience in teaching and working of the computation, validation, analysis, and visualization of engineering data.

Về BIGAMTD

Cung cấp các giải pháp tích hợp, đào tạo là lĩnh vực hoạt động của BIGAMTD … chúng tôi triển khai các giải pháp phân tích kinh doanh như: Big Data, Data Analytics, … Hãy nhớ đến chúng tôi, BIGAMTD, một tập thể chuyên gia tận tâm và nhiều kinh nghiệm.

Liên hệ
  Thông tin
  • Học Viện ứng dụng Toán, Công Nghệ và Phân Tích Dữ Liệu
  • 65/7 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
   Ho Chi Minh
  • [email protected]
  • (+84) 94 7697234