Minhnc

Về BIGAMTD

Cung cấp các giải pháp tích hợp, đào tạo là lĩnh vực hoạt động của BIGAMTD … chúng tôi triển khai các giải pháp phân tích kinh doanh như: Big Data, Data Analytics, … Hãy nhớ đến chúng tôi, BIGAMTD, một tập thể chuyên gia tận tâm và nhiều kinh nghiệm.

Liên hệ
  Thông tin
  • Học Viện ứng dụng Toán, Công Nghệ và Phân Tích Dữ Liệu
  • 65/7 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình
   Ho Chi Minh
  • [email protected]
  • (+84) 94 7697234